Petra S. - Petra Sedláčková - Fotoalbum - 13 VÝLETY A CESTOVÁNÍ - Šumava
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šumava

.

Původně jsem chtěla přidat jen malou reportáž, ale Šumava je prostě nádherná. :O)

.

MODRAVA

soutok Modravského a Roklanského potoka

.

Obrazek

.

lupina mnoholistá

.

Obrazek

.

rdesno hadí kořen

.

Obrazek

.

Obrazek

.

kakost bahenní

.

Obrazek

.

ROKLANSKÝ POTOK

.

Obrazek

.

jestřábník oranžový

ohrožený druh naší květeny

.

Obrazek

.

zvonečník černý

patří k ohroženým druhům naší květeny

.

Obrazek

.

silenka dvoudomá

.

Obrazek

.

pomněnka lesní

.

Obrazek

.

zvonek okrouhlolistý

.

Obrazek

.

Obrazek

.

kociánek dvoudomý

patří k silně ohroženým druhům

.

Obrazek

.

TŘÍJEZERNÍ SLAŤ

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

VCHYNICKO - TETOVSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL

.

Obrazek

.

kakost luční

.

Obrazek

.

starček vodní

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

kohoutek luční

.

Obrazek

.

jestřábník chlupáček

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

HAMERSKÝ POTOK

Pod Antýglem přitéká do řeky Vydry 9,1 km dlouhý Hamerský potok. Je to jedno z nejkouzelnějších míst na focení vody v Čechách vůbec. Hamerský potok pramení v Mezilesní slati, jeho cesta je krátká, ale vede překrásnými horskými rašelinnými loukami přes Kvildu. Ve středověku se na něm rýžovalo zlato. Je to překrásné místo se snovou atmosférou.

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

ŘEKA VYDRA

Řeka Vydra vzniká soutokem Modravského a Roklanského potoka v 978 m n.m. Teče na sever až k soutoku s Křemelnou u Čeňkovy Pily v 627 m n.m. Soutokem obou jmenovaných řek vzniká Otava. Povodí Vydry činí 146 km². Celý tok je v Šumavském národním parku. Od soutoku protéká v balvanitém korytě krásným romantickým údolím centrální Šumavy, pod královským dvorcem Antýgl se Vydra zařezává do hlubokého lesnatého údolí, kde voda přepadá velkým spádem přes obrovské balvany k Čeňkově Pile.

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

VYDRÝSEK - vydra říční

Kdo by neznal roztomilé mládě vydry, hrdinu dětských večerníčků Vydrýska. V současné době je to docela nevrlý devítiletý samec, loudíci ve svém výběhu pod okny kuchyně Turnerovy chaty něco k snědku. 

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

CHALUPSKÁ SLAŤ

.

Obrazek

.

Chalupská slať leží v mělkém údolí Vydřího potoka ve výšce 910 m, severně od Borových Lad. V nepřeberné nabídce šumavských slatí je Chalupská slať skutečnou perlou. Jednak svou velkou rozlohou - vyplňuje údolí od Borových Lad až k Novým Hutím , jednak díky největšímu rašelinnému jezírku.

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Rdesno hadí kořen

.

Obrazek

.

Hvozdík pyšný

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Pasoucí se stáda na HORSKÉ KVILDĚ

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

.

Obrazek

.

Výlet k jezeru LAKA

.

Obrazek

.

mléčivec horský

vzácnější druh vyžadující další pozornost

.

Obrazek

.

prstnatec májový

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

JEZERO LAKA

.

Obrazek

.

Jezero Laka leží v nadmořské výšce 1096 m n. m. a je tedy nejvýše položené ze všech osmi šumavských jezer. Svojí plochou 2,78 ha a obvodem 870 m je nejmenší. Největší hloubka je 3,9 m, jezero je ledovcového původu s plovoucími ostrovy a slatinovými břehy obklopenými horskými lesy, masivně napadenými kůrovcem- bohužel. 

Tvar jezera je protáhlý obdélník.

Přítok má dvěma potoky a odvodňováno je Jezerním potokem do Křemelné. 

Dno jezera je rašelinové. 

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

... život na jezeře ...

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Říčka Křemelná

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Krajina a okolí Železné Rudy

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Obrazek

.

Bývalá sklářská osady Hůrka, (990 m n.m.) ze které se zachovala pouze kaple sv. Kříže.

.

Obrazek

.

Obrazek

.